child building an four boxes

Valvotut ta­paa­mi­set

Valvottujen tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman tai muun sukulaisen välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa turvallinen yhdessäolo. Valvotut tapaamiset toteutuvat joko Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n omissa viihtyisissä tiloissa tai sosiaalityöntekijän osoittamassa paikassa taaten lapsen fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden tapaamisen aikana. 

  • Valvottu tapaaminen: Valvotussa tapaamisessa valvotaan, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti. Ohjaaja tai tarvittaessa ohjaajat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja  kuuloyhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja  toiminnan lapsen näkökulmasta ilman riskiä.
  • Tuettu tapaaminen: Ohjaaja on paikalla lapsen ja vanhemman tapaamisessa ja tulee tarvittaessa apuun, jos vanhempi kokee tarvitsevansa tukea toimintaan tai vuorovaikutukseen.