Työnohjaus

Haluatko tutkia, kehittää ja arvioida työtäsi? Työnohjauksen avulla se on mahdollista koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi, jonka avulla voit kehittää sekä omaa että työyhteisösi toimintaa.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä oppimista ja ihmisenä kasvamista.

Meillä on kattava substanssiosaaminen sosiaali- ja terveysalalta sekä järjestö- ja koulumaailmasta. Arvopohjaamme vahvasti kuuluva voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä kunnioittava kohtaaminen näkyvät myös työnohjauksissamme. Olemme suorittaneet lisäkoulutuksena palautumisvalmentajan opinnot, joiden antia hyödynnämme myös työnohjauksissa.

Teemme yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä johdon työnohjauksia.