The calm River

Te­hos­tet­tu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukaista intensiivistä ja suunnitelmallista avopalvelua.  Se on tukimuoto, joka on pitkäkestoista ja tavoitteellista tukea koko perheelle elämän pulmatilanteissa tai uusien pulmatilanteiden ehkäisemisessa.


Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja, vanhemmuutta ja omaa toimijuutta. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa ja tarvittaessa perheen omien verkostojen kanssa.

Työskentelyn tavoitteet sovitaan perhekohtaisesti yhdessä perheen, tilaajan (yleensä lastensuojelu) ja Askeleen tiimin kanssa .