Family Session in Texas Hill Country

Perhetyö

  

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista matalan kynnyksen palvelua, joka on ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen parantaminen sekä omasta elämästä selviytymisen keinojen lisääminen. 


Askeleen työskentely perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja yhdessä toimiseen.   Tiimimme pyrkii vahvistamaan ja tukemaan koko perheen, lapsen ja nuoren omaa toimijuutta. 

Työskentelyyn otetaan tarvittaessa mukaan myös perheen omat verkostot.


Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheelle tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä arkisin tai viikonloppuisin.  Avomuotoiseen perhetyöhön osallistuu sopimuksen mukaan joko yksi tai kaksi perhetyöntekijäämme.