Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on kuntoutusmuoto lapsille, nuorille sekä aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia. Nepsyvalmennus on yksilöllisesti suunniteltua tukea asiakkaille, joilla on esim. autismin kirjon oireyhtymä, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeuksia tai kielellisiä erityisvaikeuksia.

Nepsyvalmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uusia ajattelu-, toiminta- ja ratkaisumalleja.

Valmentajamme tutustuu asiakkaaseen haastattelemalla ja havainnoimalla häntä hänen omassa elinympäristössään. Yhdessä kartoitetaan valmennettavan haasteet ja vahvuudet sekä tehdään ohjaussuunnitelma, johon kirjataan konkreettiset tavoitteet ja keinot sekä miten valmennuksen edistymistä arvioidaan. Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä.

Valmennusta myös vanhemmille, ammattilaisille sekä ryhmissä

Tarjoamme valmennusta myös vanhemmille, jos itsellä tai lapsella on todettu neurologisia oireita. Vanhempien valmennuksessa voidaan käydä läpi diagnoosin saannin ensitietoa, käsitellä mahdollisesti syntyneitä haasteita ja miettiä yhdessä keinoja, miten vastata omiin tai lapsen erityistarpeisiin.

Valmennusta tarjotaan myös ammattilaisille. Ammattilaisten valmennuksessa työntekijä saa valmentavaa ja konsultoivaa tukea omaan työhönsä ja hyvinvointiinsa, itsensä kehittämiseen sekä asiakkaiden kanssa toimimiseen. Askeleen valmentaja tarjoaa omaa osaamistaan, kokemustaan ja kannustustaan ammattilaisen tueksi.

Yksilöllisen neuropsykiatrisen valmennuksen lisäksi Hyvinvointipalvelu Askel Oy tarjoaa erilaista kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Ryhmätoimintaa voidaan järjestää joko ostajan tiloissa tai yrityksen omassa tilassa. Teemallisten ryhmien lisäksi ryhmätoimintaa voidaan suunnitella yhdessä ostaja-asiakkaan kanssa.

Nepsyvalmennusta on mahdollista saada myös etänä!