woman sitting outdoor during daytime

Las­ten­suo­je­lul­li­nen jäl­ki­huol­to

Lastensuojelullinen jälkihuolto on yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea ja turvaa siirtyessään itsenäisee elämään. Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n jäl­ki­huol­to­pal­ve­lus­sa korostuu nuoren osallistaminen itseään koskeviin asioihin. Itsenäinen asuminen, opiskelu, raha-asiat ja arjen hallinta onnistuvat parhaiten, kun nuoren jälkihuolto on tarkasti suunniteltua. Tavoitteena on, että nuori saa edellytykset itsenäiseen asumiseen, selviytyy arjesta, löytää omia voimavaroja ja uskoa tulevaisuuden suunnitteluun ja toimintaan.


Kun nuori siirtyy jälkihuoltoon, on tärkeää suunnitelmallisuus ja nuoren osallistaminen yhteistyöhön. Nuori, hänen so­si­aa­li­työn­te­ki­jän­sä ja Askeleen tiimi kartoittavat yhdessä nuoren tarpeet ja toiveet ja sen pohjalta laativat asiakassuunnitelman.