Kelan palvelut

Hyvinvointi Askel tarjoaa Oma väylä -kuntoutusta Uudenmaan alueella sekä Nuotti-valmennusta Länsi-Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan alueella.

Kelan NUOTTI-valmennus

Kelan NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, johon voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren käsitystä omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. Nuotti-valmennusta voi hakea soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.

Valmennus sopii nuorille, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin sekä tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen ja valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

NUOTTI-valmennus koostuu nuoren sekä tämän henkilökohtaisen valmentajan tapaamisista, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Yksi tapaaminen kestää tunnin ja tapaamisia voi olla viiden kuukauden aikana yhteensä 20. Tapaamisiin voi osallistua myös nuoren verkostoa ja valmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä.

Kenelle NUOTTI-valmennus sopii

 • Nuorelle, joka ei ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
 • Nuorelle, jonka opiskelut ovat keskeytynyt tai ovat vaarassa keskeytyä
 • Nuorelle, jonka tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät ja niiden selkiyttämiseen tarvitaan apua

NUOTTI-valmennuksen tavoitteet

 • Tunnistaa omia vahvuuksia, voimavaroja sekä taitoja
 • Oppia hyödyntämään voimavaroja arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa
 • Kehittää elämänhallintataitoja (esimerkiksi itsestä ja raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinien hoitaminen)
 • Kehittää työelämään liittyviä valmiuksia
 • Saada tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
 • Tehdä opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia
 • Saada käyttöön tukiverkosto sekä palveluja, joiden avulla pääsee etenemään kohti tavoitteita

Kelan Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille neuropsykiatrisen häiriön omaaville nuorille, jotka tarvitsevat häiriön vuoksi apua ja tukea opinnoissa tai työelämässä. Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa kuntoutukseen osallistuvan nuoren opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä -taitoja, antaa ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan sekä vahistaa sosiaalisia taitoja. Oma väylä -kuntoutusta voi hakea toimittamalla Harkinnanvaraisen kuntoutuksen KU132 -lomakkeen täytettynä Kelaan. Liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen.

Oma väylä -kuntoutusta voi hakea, mikäli nuori tarvitsee tukea opinnoissa, työelämässä, arjen hallinnassa tai sosiaalisissa taidoissa, ja nuorella on lisäksi todettu jompikumpi seuraavista:

 • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi nuorella voi olla todettu jokin psykiatrinen häiriö. Psyykkisen voinnin tulee kuitenkin olla riittävä, jotta opinnoista tai töistä suoriutuminen on mahdollista.

Mikäli nuorella on akuutti päihdeongelma tai tavoitteet eivät liity opiskeluun tai työelämään, tulee selvittää muita kuntoutusvaihtoehtoja.

Samanaikaisesti ei ole mahdollista saada vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä Oma väylä -kuntoutusta.

Oma väylä -kuntoutus kestää vuoden.

Oma väylä -kuntoutus sisältää

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista nuoren läheisille

Lisäksi nuori osallistuu 1–3 seurantatapaamiseen, jotka järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaalle tutuissa paikoissa. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

 • Tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksia
 • Saada ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • Saada tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • Vahvistaa itsetuntoa
 • Antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • Harjoittaa vuorovaikutustaitoja ja tarjota vertaistukea

Läheisten ryhmätapaamiset

Läheisten ryhmätapaamisissa annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään. Läheisillä on myös mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista. Lisäksi tarjolla on tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.