Joustavaa, avointa ja laa­du­kas­ta palvelua!

Hyvinvointipalvelu Askel on kahden naisen, Sanna ja Päivi, vuonna 2019 perustama yritys. Meillä on kokemusta ja osaamista, joita haluamme tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille sekä perheille ja heidän lähiympäristöilleen. Uskomme, että meissä kaikissa on voimavaroja ja vahvuuksia, mutta joskus niiden tunnistamiseen ja tukemiseen tarvitaan toisen ihmisen apua ja tukea. 


Sanna on koulutukseltaan sosionomi, lähihoitaja,  nepsyvalmentaja, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Hän on tehnyt ensimmäisen työuran kankaiden ja vaatetuksen parissa. Lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen Sanna on työskennellyt mielenterveys ja päihdepuolella sekä vanhusten parissa. Valmistuttuaan rikosseuraamusalan sosionomiksi,  hän jatkoi työskentelyä päih­de­proble­ma­tii­kan parissa sekä siviili-  että vankilapuolella. Myöhemmässä vaiheessa hän on kerännyt kokemusta lastensuojelusta, maa­han­muut­ta­ja­työs­tä sekä sosiaaliohjauksesta.


Sanna on ikuinen opiskelija joka haluaa päivittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan tämän tästä. 


Vapaa-ajalla Sanna samoilee metsissä perheen ja perheen Espanjasta pelastetun katukoiran kanssa. Metsissä kuljeskelun lisäksi Sanna rakastaa neulomista sohvan nurkassa.


Päivi on kasvatustieteen maisteri, jolla on myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja eri­tyis­luo­kan­opet­ta­jan tutkinnot. Työnohjaajaksi hän valmistui vuonna 2003 ja on siitä lähtien toiminut työnohjaajana varhaiskasvatuksen, opetuksen, ammatillisen koulutuksen, työvalmennuksen, ryhmäkotien, vammaisalan, järjestöjen ja eri yritysten henkilökunnan työnohjaajana. Hän on ohjannut myös esimiehiä ja johtajia. Kokemusta hänellä on sekä yksilö- että ryh­mä­työ­noh­jauk­ses­ta. Päivi valmistuu kesällä 2022 ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.


Päivi on työskennellyt var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, erityisopetuksessa kehitysvammaisten - sekä nepsylasten,  –nuorten  ja –aikuisten kanssa. Perheiden ja perheiden lähiympäristön kanssa työskentely on myös tuttua toimintaa. Päivillä on pitkä kokemus vam­mais­jär­jes­tö­toi­min­nas­ta sekä projektipäällikkönä että toiminnanjohtajana. Tämän lisäksi hän on toiminut myös aiemmin yrittäjänä.


Päivikin uskoo elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Opiskelun lisäksi hän nauttii mökillä puuhastelusta, neulomisesta ja lukemisesta.